Loading...

Interpelare Ministerul Dezvoltarii Regionale (2017.10.10)
Stadiul absorbtiei fondurilor europene

INTERPELARE

CĂTRE:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE.

ÎN ATENȚIA:

DOAMNEI SEVIL SHHAIDEH – VICEPRIM – MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
DOAMNEI ROVANA PLUMB – MINISTRU DELEGAT PENTRU FONDURI EUROPENE

OBIECTUL INTERPELĂRII:

Stadiul pentru absorbția fondurilor europene pentru Programele Operaționale 2007 – 2013 și pentru Programele Operaționale 2014-2020 (10.10.2017)

Doamna Viceprim – ministru,
Doamna Ministru,

În fundamentarea bugetului de stat pe anul 2017, adoptat prin legea 6/2017, Ministerul finanțelor Publice a estimat că în cadrul bugetar al Uniunii Europene 2014-2020 se vor atrage fonduri europene pentru politica de coeziune în valoare de 4,441 mld. de euro. Pentru agricultură  se vor atrage 1,18 mld. de euro pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală. Pentru fermieri se vor atrage 1,8 mld. de euro, în cadrul politicii agricole comune (conform comunicat de presa al MFP din 23.01.2017).

Fondurile europene constituie un posibil motor de dezvoltare al țării noastre.  Miliarde de Euro sunt alocate României în domenii precum infrastructură mare, agricultură și pescuit.

Politica de coeziunea a Uniunii Europene are ca scop reducerea decalajelor dintre țările membre și dezvoltarea lor coordonată, prin bugetul Uniunii Europene.

Climatul public actual indică o degringoladă în activitatea de atragere a fondurilor europene. Semnalele de alarmă au culminat cu apariția unei scrisori semnate de patru membri ai Comisiei în care aceștia își exprimaru îngrijoarea cu privire la absorbția extrem de scăzută și nealocarea resurselor necesare de către autoritățile române. Ne referim la scrisoarea nr. 200717, semnată de comisarii Gunther Oettinger, Corina Crețu, Marianne Thyssen, Karmenu Vella.

Criticile principale sunt aduse organismelor naționale ce ar trebui să implementeze proiecte cu fonduri europene. Acestea menționează că nu asigură cadrul necesar absorbției, și nici nu alocă finanțarea națională necesară implementării programelor de finanțare.

Considerăm că informațiile apărute în opinia publică sunt de o mare gravitate și că scrisoarea mai sus-menționată nu poate decât să confirme aceste scenarii pesimiste despre pericolul ca Romania să piardă mari părți din sumele alocate din fonduri europene.

Ne dorim să obținem informații clare cu privire la situația fondurilor europene, în mod ordonat, structurate pe Programe Operaționale și Axe de finanțare, domenii și sume clar defalcate, astfel încât să putem face o analiză obiectivă și serioasă.

Prin urmare, având în vedere că nu există nicio comunicare oficială care să arate și să explice, în mod transparent și profesionist, situația absorbției fondurilor europene în programele 2007-2013 și 2014-2020, vă solicităm respectuos să răspundeți în scris după cum urmează:

1. Vă solicităm să ne furnizați datele complete cu privire la stadiul absorbției pentru Programele Operaționale 2014-2020 în perioada 01.01.2014 – 30.06.2017, structurate întocmai conform tabelelor anexate prezentei interpelări (prin completarea tabelelor).

2. Vă solicităm să ne furnizați datele complete cu privire la stadiul absorbţiei pentru Programele Operaționale 2014-2020 în perioada 01.01.2014 – 30.06.2017, structurate întocmai conform tabelelor anexate prezentei interpelări (prin completarea tabelelor).

Cu stimă,
Deputat Nicuşor Daniel Dan
Circumscripția electorală nr. 42 București

2018-02-12T08:28:21+00:00