Declaraţie politică  susținută de către domnul senator Cristian GHICA în cadrul şedinţei Senatului din 24 Octombrie 2018 – Ziua Intemațională pentru Eradicarea Sărăciei(17 Octombrie)

Stimate colege,

Stimați colegi,

Săptămâna trecută, la data de 17 octombrie, am serbat Ziua Intemațională pentru Eradicarea Sărăciei. Conform statisticilor Eurostat din 2016, România se plasează ca fiind a doua cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, consecințele sărăciei fiind un nivel de trai scăzut, accesul deficitar al copiilor la educație, dar și al populației la servicii medicale.

România este una dintre țările cu inegalitate semnificativă între clasele sociale, acest aspect fiind vizibil prin scindarea societății între persoane cu venituri foarte mari și altele care nu-și pot permite asigurarea nevoilor de bază. Astfel, conform World Vision, unul din I I copii adoarme flămând, situație care poate fi asociată direct cu rata atât de mare a abandonului școlar datorată necesității generării de venit, multe dintre familii implicând timpuriu copiii în activități care să genereze venit de subzistență. Această stare de fapt se perpetuează de-a lungul mai multor generații, datorită lipsei de educație, care, la rândul ei, poate fi datorată sărăciei, cum am menționat anterior, intrându-se într-un cerc vicios.

Sărăcia afectează atât de mult nivelul de trai, încât se creează inclusiv inegalități în accesul populației la îngrijiri medicale, astfel, în mediile defavorizate, persoanele cu un grad de excluziune socială ridicat având un acces precar.

Este foarte important să conștientizăm existența acestor inegalități și să depunem eforturi pentru reducerea lor, efectele sărăciei afectând un număr foarte mare de persoane, pe un termen foarte lung.

Vă mulțumesc.

Sunt senator de București Cristian Ghica.

2018-12-01T14:31:54+00:00