Loading...

Declarație Politică (14.11.2017)
Fonduri Europene Nerambursabile – Cea mai mică rată de absorbție

Stimate colege,
Stimați colegi,

Peste 30 de miliarde de Euro – bani europeni – stau la dispoziția României până în 2020.

Suntem la jumătatea perioadei de accesare a acestor fonduri și înregistrăm una din cele mai mici rate de absorbție pentru fonduri Europene nerambursabile din tot spațiul comunitar. Un milion de euro – doar atât am putut cheltui în prima jumătate a acestui an.

Vă reamintesc că suntem pe ultimele locuri și la alocarea bugetară pentru sănătate:  doar 5,1 % din PIB. Mai alarmant este procentul de sub 1% din cheltuielile totale pe sănătate alocate prevenției. România înregistrează rate de prevalență la anumite afecțiuni mult peste mediile din Uniunea Europeană, cea mai mare mortalitate infantilă plus un exod continuu al medicilor români peste hotare.

Toate aceste statistici sunt cel mai adesea acceptate sau explicate printr-un singur motiv: nu sunt bani. Bani sunt, însă din varii motive nu-i valorificăm.

Un alt exemplu este Planul de Investiții pentru Europa, prin care s-au primit deja în România 258 milioane euro și se așteaptă mobilizarea a 943 milioane euro în investiții totale.

Planul  de Investiții pentru Europa urmărește să diminueze obstacolele în acordarea investițiilor și să acorde asistență în alcătuirea proiectelor care solicită investiții. Există o platformă online recent lansată – Platforma Europeană de Consiliere în Materie de Investiții – ce oferă gratuit consultanță și asistență tehnică pentru beneficiarii publici sau privați, prin experți de nivel înalt.

Trei categorii de potențiali beneficiari pot beneficia de finanțare prin acest program:

– cei privați: companii de dimensiuni mari, întreprinderi de dimensiune medie (până la 3.000 de angajați), IMM-urile

– beneficiarii publici: Autorități locale, companii de stat, alte entități publice

Și băncile, alte instituții financiare; fonduri de investiții, platforme de investiții.

Există miliarde de Euro puse la dispoziție inclusiv prin acest program cu care s-ar putea construi și dota câte un spital nou, modern în fiecare județ.

S-ar putea reconstrui și renova secții sau consolida spitale deja degradate. S-ar putea finanța crearea de noi locuri de muncă, infrastructură care să stimuleze investițiile etc.

Stimate colege, stimați colegi, vă rog să transmiteți în circumscripțiile Dvs aceste informații. Să acționăm transpartinic și să promovăm aceste linii de finanțare. Să facilităm simplificarea procedurilor de accesare. Să impulsionăm prin toate mijloacele ce ne stau la dispoziție ca parlamentari cheltuirea banilor europeni cu folos pentru cetățenii români, în proiecte care să facă România bine, în toate sensurile, pentru un viitor sustenabil.

Vă mulțumesc.

Senator Cristian Ghica
Circumscripția electorală nr. 42 București

2018-02-12T08:27:13+00:00