Loading...

Interpelare Ministerul Sănătății (2017.11.27)
Sistemul de Sănătate din România – accesul la date statistice

Interpelare

Către: Domnul Florian-Dorel Bodog
Ministrul Sănătății

De la: Domnul Cristian Ghica
Senator în Circumscripția electorală nr. 42 București

Obiectul interpelării: Accesul la date statistice dezagregate privind starea de sănătate a cetățenilor din România (27.11.2017).

Stimate domnule Ministru,

Raportul din 2016 al Organizației Mondiale al Sănătății privind sănătatea femeilor în regiunea Europeană relevă numeroși factori de risc care afectează în mod diferit sănătatea și starea de bine a femeilor față de bărbați. Pentru a asigura măsurile necesare îmbunătățirii serviciilor din domeniul sănătății, este necesară analiza în profunzime a acestori factori. De aceea, colectarea sistematică de date statistice relevante, dezagregate după cât mai multe criterii de interes, constituie o bună practică la nivel internațional, ce poate contribui la îmbunătățirea măsurilor luate pentru asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei.

Nevoia colectării de date relevante și complete sub aspectul mai multor criterii, precum cele de sex, vârstă și nivel de dezvoltare, etnie, grad de dizabilitate, statut socio-economic sau mediu de proveniență (urban/rural, respectiv regiuni de dezvoltare) este reflectată în recomandările a numeroase organizații internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite, precum și prin Asexda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, a cărei stat semnatar este și România. Obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 3 se referă la “Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă”.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog, domnule Ministru, să îmi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este evoluția anuală a incidenței obezității în rândul populației din România, în perioada 2007-2017?

Care este profilul acestor persoane, în funcție de următoarele criterii: sex (M/F); grupe de vârstă; etnie; gradul de dizabilitate; mediul de rezidență (rural / urban); regiunea de dezvoltare; nivelul de studii; statutul socio-economic sau nivelul veniturilor; tipul de activitate desfășurată; beneficiar sau nu de asistență socială?

2. Care este numărul de morți cauzate anual de cancer în România, în perioada 2007-2017?

Care este profilul acestor persoane, în funcție de următoarele criterii: sex (M/F), vârstă, etnie, grad de dizabilitate, nivel de studii, mediu de rezidență (rural/urban), forma de activitate și statut socio-economic/ nivelul veniturilor?

3. Care este numărul de morți cauzate anual de boli cardio-vasculare în România, în perioada 2007-2017?

Care este profilul acestor persoane, în funcție de următoarele criterii: sex (M/F), vârstă, etnie, grad de dizabilitate, nivel de studii, mediu de rezidență (rural/urban), forma de activitate și statut socio-economic/ nivelul veniturilor?

4. Care este evoluția anuală în perioada 2007-2017, în sistemul de sănătate din România, a procentului persoanelor necuprinse în sistemul asigurărilor de sănătate?

Care este profilul acestor persoane, în funcție de următoarele criterii: sex (M/F), vârstă, etnie, grad de dizabilitate, nivel de studii, mediu de rezidență (rural/urban), forma de activitate și statut socio-economic/ nivelul veniturilor, statutul de beneficiar al asistenței sociale (exprimat ca număr total, detaliat pentru fiecare an din perioada 2007-2017)?

5. Care este evoluția anuală din perioada 2007-2017, în sistemul de sănătate din România, a numărului de pacienți luați în evidență cu boli cronice ce utilizează serviciile de sănătate?

Care este profilul acestor persoane, în funcție de următoarele criterii: sex (M/F), vârstă, etnie, grad de dizabilitate, nivel de studii, mediu de rezidență (rural/urban), forma de activitate și statut socio-economic/ nivelul veniturilor, statutul de beneficiar al asistenței sociale (exprimat ca număr total, detaliat pentru fiecare an din perioada 2007-2017)?

6. Care este evoluția anuală din perioada 2007-2017, în sistemul de sănătate din România, a numărului de pacienți cu vâste de peste 65 de ani, aflați sub tratament sau ingrijire medicală?

Care este profilul acestor persoane, în funcție de următoarele criterii: sex (M/F), etnie, grad de dizabilitate, nivel de studii, mediu de rezidență (rural/urban), forma de activitate și statut socio-economic/ nivelul veniturilor, statutul de beneficiar al asistenței sociale (exprimat ca număr total, detaliat pentru fiecare an din perioada 2007-2017)?

7. Care este evoluția anuală din perioada 2007-2017, în sistemul de sănătate din România, a numărului persoanelor ce beneficiază de servicii medicale de screening?

Care este profilul acestor persoane, în funcție de următoarele criterii: sex (M/F), vârstă, etnie, grad de dizabilitate, nivel de studii, mediu de rezidență (rural/urban), forma de activitate și statut socio-economic/ nivelul veniturilor, statutul de beneficiar al asistenței sociale (exprimat ca număr total, detaliat pentru fiecare an din perioada 2007-2017)?

8. Care este evoluția anuală din perioada 2007-2017 privind rata de angajare în comportamente de risc (precum fumatul și consumul de alcool) în rândul populației din România?

Sub aspecte de sex (M/F), vârstă, etnie, grad de dizabilitate, nivel de studii, mediu de rezidență (rural/urban), forma de activitate și statut socio-economic/ nivelul veniturilor, statutul de beneficiar al asistenței sociale.

9. Care este media timpului investit zilnic în exerciții fizice de către români, în perioada 2007-2017?

Care este profilul acestor persoane, în funcție de următoarele criterii: sex (M/F); grupe de vârstă; etnie; gradul de dizabilitate; mediul de rezidență (rural / urban); regiunea de dezvoltare; nivelul de studii; statutul socio-economic sau nivelul veniturilor; tipul de activitate desfășurată; beneficiar sau nu de asistență socială;

10. Care sunt măsurile întreprinse de către Ministerul Sănătății pentru o mai bună colectare și gestionare a datelor statistice necesare pentru asigurarea accesului echitabil la îngrijire de calitate, precum și promovarea stării de sănătate a tuturor cetățenilor, inclusiv a celor din grupurilor vulnerabile?

Solicit răspuns în scris.

Vă mulțumesc.

Senator Cristian Ghica
Circumscripția electorală nr. 42 București

2018-02-12T08:25:19+00:00